PRINCE2®-Practitioner eksamenstræning 1½ dag

Datoer og steder:
30-10-2017 til 31-10-2017, Taastrup: Tilmeld >>
30-10-2017 til 31-10-2017, Odense: Tilmeld >>
04-12-2017 til 05-12-2017, Taastrup: Tilmeld >>
04-12-2017 til 05-12-2017, Taastrup: Tilmeld >>
11-12-2017 til 12-12-2017, Aarhus: Tilmeld >>
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 7.900 DKK ekskl. moms.

- inkl. akkrediteret PRINCE2 Practitioner eksamen

Målgruppe

Du har en PRINCE2 Foundation-eksamen og har en god og sikker viden om PRINCE2-metoden. Og du har et ønske om at kunne dokumentere din viden med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen.

Udbytte

 • Træner dig i at kunne demonstrere din viden til Practitioner-eksamen.
 • Forbereder dig til den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen, der afholdes på den 2. dag.
 • Har du de rigtige forudsætninger, opnår du stor sikkerhed for at kunne bestå eksamen.
 • Når PRINCE2 Practitioner-eksamen er bestået, opnår du retten til at anvende betegnelsen ”Registered PRINCE2 Practitioner”.

Forudsætninger
Det formelle krav for at deltage i kurset og gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen.

Men det er vigtigt, at du er klar over, at du skal have lært PRINCE2-metoden på Foundation-kurset eller på kurset ”PRINCE2 Practitioner forberedelse”. Dette kursus – PRINCE2 Practitioner eksamenstræning - har fokus på træning i forhold eksamen og eksamensformen.

Vi anbefaler derfor, at du inden kurset har sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden:

 • har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste halve år,
 • eller har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste år og i perioden har anvendt metoden løbende
 • eller sikrest, at du deltager på kurset "PRINCE2 Practitioner forberedelse", der omfatter 3 kursusdage med PRINCE2 uddannelse, en dag med eksamenstræning og ½ dag med eksamen

Hvis dette ikke er tilfældet, bliver kravene til din egen forberedelse inden eksamenstræningen betydeligt større: Du skal forberede dig ekstra grundigt i følge den vejledning, der indgår i kursusmaterialet, herunder læse grundigt op på din PRINCE2 viden i PRINCE2-manualen.

Hvis du er i tvivl om anbefalingerne ovenfor, bedes du straks kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig.

Du skal have læst PRINCE2-manualen version 2009!
PRINCE2 version 2009 blev introduceret på engelsk i juni 2009 og på dansk i januar 2010.

Hvis du har en PRINCE2 Foundation eksamen version 2005, skal du anskaffe PRINCE2-manualen i version 2009 og læse den inden kurset.

Den kan købes på www.prince2manualer.dk.

Hjælp til at finde ud af, hvilken version af PRINCE2 du har: Forsiden på version 2005 er rød, på version 2009 er den blå – det gælder både engelske og danske versioner.

Du kan her tjekke, hvornår du tog din PRINCE2-Foundation eksamen.

Practitioner pensum
Der findes to eksamensniveauer for PRINCE2: Foundation og Practitioner.

I forhold til PRINCE2 Foundation skal du på Practitioner kunne opfylde følgende yderligere krav til din PRINCE2-viden:

 • Generelt: Sikker og dyb viden om samt forståelse af PRINCE2-metoden
 • Forstå tilpasning af metoden til projektet og til projektmiljøet
 • Kende og forstå sammensætningen af ledelsesprodukterne
 • Have dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis, herunder identificere rigtig og forkert brug
 • Kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer

Indhold
Practitioner eksamenstræning har fokus på PRINCE2 Practitioner pensum i forhold til eksamen, således at du kan bestå eksamen.

 1. Egen forberedelse før kurset. Beregn ca. 10 – 15 timer
 2. Eventuelt læse PRINCE2-manual version 2009
 3. Kursusdag
  • Underviseren gennemgår på kurset kort enkelte udvalgte faglige emner, hvor det har vist sig, at kursisterne har faglige vanskeligheder
  • Træning i at anvende PRINCE2 i forhold til projekt-cases, som de ses til Practitioner-eksamen:
   Gennemgang af eksempler på eksamensopgaver, herunder diskussion af løsninger og begrundelser for løsningerne
  • Eksamensteknik
 4. PRINCE2 Practitioner-eksamen  

Metode
Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning.

Vi arbejder med de officielle eksempel eksaminer, så du bliver fortrolig med at vise din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne. Der arbejdes med diskussioner og gennemgang af eksempel eksamensopgaverne og i nogen grad med udveksling af erfaringer med anvendelsen af metoden.

Eksamen og beståelse
Vi har erfaring for, at vores metode giver højere beståelsesprocent end gennemsnitlig:

 • Beståelsesprocent på de 5 sidst afholdte kurser hos os er 92,1%.
 • Beståelsesprocent gennemsnit 2012 if. APM Group Limited seneste markedsstatistik er 74,9%.

Eksamensresultat
Du får dit eksamensresultat 1-2 arbejdsdage efter eksamen, da vi anvender elektronisk retning af din eksamen. Dermed undgår du 4-10 ugers ventetid på resultatet.

Varighed og materialer
Kursus gennemføres med 1 kursusdag og ½ dag eksamen, med egen forberedelse før kurset.

Du får tilsendt kursusmaterialer til din forberedelse ca. 4 uger før kurset.

Du skal påregne ca. 10 - 15 timers forberedelse, afhængig af din PRINCE2 Foundation-viden.

Kursusleverancen er komplet: Kursusmappe med kursist- og eksamensvejledning, eksempler på eksamensopgaver med løsninger og forklaringer samt eksamensgebyr.

Re-registrering af Practitioner-eksamen
Din status som "Registered Practitioner" udløber 3-5 år efter din Practitioner-eksamen.

Kursister der har taget PRINCE2 Practitioner-eksamen for 3-5 år siden, og som ønsker at kunne fastholde deres status, skal følge vores Practitioner Re-registrering forløb.

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for udvikling af PRINCE2®, godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2® eksaminer.
Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.  

Underviser
EPM Groups krav til vores undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Underviseren fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent og projektledelseserfaring og underviserens præstation vurderes til minimum 4 (skala 0 til 5) af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer, fra de hentede PRINCE2 til Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er vores sjette hovedversion.

Certificering
PRINCE2® Practitioner. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag.

Giver dig ret til:

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

 

Kursusplan
Ca. 4 uger egen forberedelse.

1. Kursusdag kl. 09.00 - 17.00
2. Kursusdag kl. 12:00 - 15:30

Kurset gennemføres som dagskursus.

Kursussted
Frokostbuffet kl. 12.00 på første kursusdag og kl. ca. 12 på anden kursusdag, i forbindelse med eksamen.

Kaffe, te og vand vil være tilgængelig i kursuslokalet.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Preben Westergaard, partner. E-mail: pw@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 79


« Tilbage