PRINCE2® version 2009 brush-up

Datoer og steder:
Udbydes som firmakursus: Kontakt os >>
Pris: 0 DKK ekskl. moms.

Firmakursus: Pris efter tilbud.

Dette 3 timers kursus er alt hvad du har behov for, for at blive orienteret om de praktiske forandringer i PRINCE2 version 2009.

Del link til kurset med dine kollegaer: www.prince2-2009.dk

Udbydes kun som virksomhedskursus
Vi udbyder kun forløbet som virksomhedskursus. Det giver også mulighed for at tilrette forløbet til kundens lokale forhold.

Kontakt partner John A. Hunderup på 70 22 15 76 eller jah@epmgroup.dk for nærmere drøftelse og pristilbud.

Det siger kursisterne
Kurset vurderes til 4,9 på en skala fra 0 til 5.

Baggrund
Overordnet er PRINCE2 version 2009 den samme metode, som vi kender den i dag (2005 udgave), men med ændringer i struktur, præsentation og beskrivelse (nu 2 bøger).

Kort sagt: Teorien er ændret, men praktikken vil i meget høj grad være den samme.

Formelt har du ikke behov for et bro-kursus eller overgangskursus fra version 2005 (den tidligere version) til version 2009. Der findes derfor heller ikke et officielt Bridge-kursus (som vi så med ITIL-metoden fra version 2 til 3). Det er unødvendigt for den praktiske brug af metoden. Men når du arbejder med PRINCE2, vil det være værdifuldt, at du kender den nye 2009-metode og forstår hvad det betyder i det praktiske projektarbejde. EPM Group udsteder derfor et kursusbevis til dig. 

Bemærk: Alle EPM Groups PRINCE2 kurser er nu baseret på den nye 2009 version.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der allerede har taget en PRINCE2® Foundation- og evt. PRINCE2® Practitioner-eksamen, - og som ønsker at blive opdateret på PRINCE2 version 2009 i forhold den praktiske anvendelse af metoden.

Forudsætninger
Du skal kende den tidligerer PRINCE2-metode, version 2005 (dansk 2007).

Kursets resultat
Du kender forskelle og ligheder mellem den nuværende PRINCE2 og PRINCE2 version 2009 og har viden om, hvordan du i praksis skal handle personligt og i forhold til organisationen vedrørende PRINCE2 version 2009.

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere. Vi bruger dog ikke tid på en formel test eller eksamen.  

Kursusindhold

 • Baggrunden for ændringerne i metoden
 • Hvad ændringerne betyder for dig i praksis
 • Tilpasning af PRINCE2 til organisation og projekt. Nyt i 2009, - men ikke nyt for dem, der allerede bruger PRINCE2 i praksis
 • PRINCE2 version 2009 i sammenhæng med andre og nye OGC Best Practice metoder
 • De to nye bøger ”Managing Successful Projects Using PRINCE2” ("PRINCE2™ - Projektledelse med succes") og ”Directing Successful Projects Using PRINCE2” (Dansk titel foreligger ikke endnu)
 • Gennemgang af PRINCE2 version 2009 med fokus på forskelle og ligheder imellem de to udgaver af metoden.
 • De nye begreber ”Principper” og ”Temaer”
 • Gennemgang af ”Principper” - med fokus på forskelle til nuværende PRINCE2
 • Fra ”Komponenter” til ”Temaer” - med fokus på forskelle til nuværende PRINCE2
 • Ændringer i processer. Fra underprocesser til ”Tjeklister”
 • Ændringer i "Roller"
 • Hvor blev de tre "Teknikker" af?
 • "Directing" manualen for Styregruppe og ledelse: Nyt her og indhold generelt
 • Præsentation af de ændrede eksamensformer. Hvilken betydning har det for dig?
 • Opsummering: Ikke en ny metode – men en ny PRINCE2!

PRINCE2 version 2009 manual
Du kan bestille den nye PRINCE2 version 2009 manual på www.prince2manualer.dk

Kurset forudsætter ikke, at du har læst den nye manual.

Underviser
Kurset gennemføres på dansk af EPM Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO).

EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Underviseren fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.

Kursusplan
Kurset varer 3 timer.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Helle Nordahl, kursusadministration. E-mail kursus@epmgroup.dk  Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: John A. Hunderup, partner, Lead Trainer. E-mail: jah@epmgroup.dk  Telf.: +45 70 22 15 76


« Tilbage